Tietoa tapahtumajärjestäjille

Päivitetty 20.8.2022

1. Mikä on Kotilo?

2. Millaisia ovat Kotilon käytännön toimintatavat?

3. Kuinka pitkän varoitusajan Kotilo tarvitsee osallistuakseen tapahtumaan? Milloin Kotilon osallistuminen tapahtumaan varmistuu?

4. Kuinka monta vapaaehtoista Kotilossa on per tapahtuma?

5. Millaisiin tapahtumiin Kotilon voi kutsua?

6. Millaisen tilan Kotilon toiminta tarvitsee?

7. Mitä muuta tapahtumajärjestäjän kannattaa huomioida?

8. Mitä kustannuksia Kotilon toiminta tuottaa järjestäjille?

9. Miten Kotilon toimintaa rahoitetaan?

10. Miten Kotilo suhtautuu vieraidensa anonymiteettiin?

11. Voiko Kotilo järjestää myös tapahtuman ensiapupäivystyksen?

12. Miten Kotilon vapaaehtoiset valitaan?

13. Miten pääsen mukaan Kotilon vapaaehtoistoimintaan?

14. Miten sovin Kotilon osallistumisesta järjestämääni tapahtumaan ja mitä kautta voin ottaa yhteyttä?

1. Mikä on Kotilo?

Vapaaehtoisvoimin vuodesta 2015 toiminut Kotilo tarjoaa festareilla ja bileissä turvallista tilaa ja rauhallista läsnäoloa. Kun maailma rytisee päälle tai on muuten vain vaikea tai rauhoittumista kaipaava olo, Kotilosta löytyy aina selväpäistä porukkaa, joka on valmis kohtaamaan tukea tarvitsevan tuomitsematta ja kiireettä.

Kotilon vapaaehtoisiin lukeutuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, kuten lääkäreitä, hoitajia ja psykologeja, sekä muita turvallisen tilan luomisesta kiinnostuneita henkilöitä, jotka ovat Kotilon kautta saaneet tehtävään asianmukaisen koulutuksen. Kotilo huolehtii ihmisistä, jotka läpikäyvät vaikeita, esimerkiksi päihteiden käyttöön liittyviä olotiloja. Kotilolaisen tehtävänä on pitää huolta vieraansa turvallisuudesta ja tarpeista, kuunnella ja yksinkertaisimmillaan vain olla rauhallisena vierellä.

Ulkoilmafestareilla tarjoamme rauhoittumistilan teltassa tai muuten syrjässä. Sisätapahtumissa suosimme erillistä, pelkästään Kotilon toiminnalle varattua tilaa.

Kotilon toimintaa hallinnoi Hoivakotilo ry.

2. Millaisia ovat Kotilon käytännön toimintatavat?

Lähtökohtanamme on, että tarjoamme vieraillemme turvallisen tilan. Kotilossa saatavilla on jatkuvasti selväpäistä seuraa, joka on valmistautunut kohtaamaan vieraansa heidän mielentilastaan riippumatta. Uuden vieraan vastaanottaessamme kaikkein tärkein prioriteettimme on varmistaa, ettei vieraalla ole välitöntä, esimerkiksi päihtymystilasta tai sairaskohtauksesta johtuvaa terveydellistä vaaratilannetta. Tämän jälkeen painotamme sellaisten puitteiden luomista, jossa vieraamme voi kokea olevansa turvassa – riittävää lämpöä, juotavaa, pientä naposteltavaa, WC-tarpeiden turvaamista ja niin edelleen. Olemme vierellä kuunnellen ja tukien, vertaisena, tuomitsematta.

Ilman Kotilon kaltaisen palvelun läsnäoloa psyykkisesti vaikeassa tilassa oleva henkilö vie helposti yhden tai useamman ensiapuhenkilön tai järjestyksenvalvojan jatkuvan huomion. Tällaisten tilanteiden paikan päällä hoitamiseen ei välttämättä ole resursseja. Kotilo pystyy hoitamaan nämä tapaukset, jolloin taakka on pois muulta henkilökunnalta. Tällöin esimerkiksi ambulanssin tarpeettomalta tilaamiselta vältytään, ja tilanteen tasaannuttua henkilö löytää itsensä miellyttävästä ympäristöstä, josta voi jatkaa haluamaansa suuntaan – sen sijaan, että löytäisi itsensä mahdollisesti toiselta paikkakunnalta.

Pyrimme parhaamme mukaan edistämään tapahtumissa keskinäisen huolenpidon ja turvallisuuden ilmapiiriä, ja vapaaehtoisemme pitävät silmänsä auki myös vuorojensa ulkopuolella. Jos vaikuttaa siltä, että joku voisi kaivata Kotilon tukea, pyrimme tarjoamaan tähän mahdollisuuden. Lisäksi otamme infopisteellämme aktiivisesti kontaktia tapahtumakävijöihin, tarkoituksena levittää tietämystä Kotilon toiminnasta ja toimintaperiaatteista, ja madaltaa kynnystä hakea Kotilon tukea jos sille myöhemmin ilmenee tarvetta. Jaamme infopisteellämme myös vettä, korvatulppia, kondomeita, elektrolyyttijuomaa ja pientä naposteltavaa, ja tarjoamme mahdollisuuden myös alkometrin käyttöön.

Lisäksi jo tieto Kotilon läsnäolosta ja tarpeen tullen saatavilla olevasta tuesta voi luoda turvallisuuden tunnetta ja siten ehkäistä vaikeita tiloja.

3. Kuinka pitkän varoitusajan Kotilo tarvitsee osallistuakseen tapahtumaan? Milloin Kotilon osallistuminen tapahtumaan varmistuu?

Kotilon tiimii koostuu tapahtumasta riippuen 6–30 vapaaehtoisesta, joiden toiminnan organisointi vaatii aikansa. Tarvittavan varoitusajan pituus riippuu paljolti tapahtuman koosta ja luonteesta, mutta erityisesti kesäaikana kahta kuukautta voidaan lähtökohtaisesti pitää realistisena minimiaikana. Kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä mitä varhaisemmassa vaiheessa tiedämme tapahtumasta, sitä todennäköisemmin pääsemme osallistumaan.

Kotilon osallistuminen tapahtumaan varmistuu heti kun tapahtumaan on tarpeelliseksi katsomamme määrä sitovasti ilmoittautuneita vapaaehtoisia. Olemme asettaneet takarajaksi kaksi viikkoa tapahtuman alkamisesta. Jos tähän mennessä ei ole kasassa tarpeeksi vapaaehtoisia, joudumme perumaan Kotilon osallistumisen.

4. Kuinka monta vapaaehtoista Kotilossa on per tapahtuma?

Pienessä yhden yön tapahtumassa Kotilossa on noin 6-10 vapaaehtoista. Useita päiviä kestävissä tapahtumissa vapaaehtoisia voi olla tapahtuman koosta riippuen 15-30.

Kotilon lähtökohtana on, että palvelua tarjotaan tapahtuman aikana kellon ympäri. Vuorossa on yhtäaikaisesti vähintään 3 kotilolaista ja isommissa tapahtumissa aktiivisimpaan ilta- ja yöaikaan noin kaksinkertainen määrä. Nämä määrät perustuvat käytännön kokemuksiimme siitä, millä vapaaehtoismäärällä toiminta saadaan pyörimään sujuvasti.

Koska työmme vaatii vapaaehtoisilta valppautta ja kärsivällisyyttä, huomioimme vuorolistojamme laatiessa, että jokaisella vapaaehtoisella on vuorojen välissä oltava mahdollisuus riittävään lepoon ja vapaa-aikaan.

5. Millaisiin tapahtumiin Kotilon voi kutsua?

Jos tunnet tapahtumasi kaipaavan Kotilon läsnäoloa, on todennäköistä, että Kotiloa kannattaa kysyä mukaan. Pääosin olemme tehneet festarikeikkoja, mutta suhtaudumme avoimesti myös sisäbileisiin, ja tekisimme niitä kernaasti enemmän. Tapahtuman koolla ja kestolla on siinä mielessä merkitystä, että ne vaikuttavat siihen, kuinka monta vapaaehtoista tarvitsemme kyetäksemme toteuttamaan Kotilon toimintaa.

6. Millaisen tilan Kotilon toiminta tarvitsee? 

Ulkoilmatapahtumissa Kotilolla on tapahtuman koosta riippuen mukanaan kahdesta kolmeen telttaa. Infotelttamme tarvitsee 4×4 m kokoisen neliön muotoisen tilan. Ensisijainen hoivatelttamme puolestaan on pyöreä, halkaisijaltaan 6 m kokoinen teltta, joka kiinnitysnarujensa kanssa vaatii halkaisijaltaan vähintään 8 m kokoisen, maaperältään mahdollisimman tasaisen alueen. Toissijainen telttamme on pyöreä, halkaisijaltaan 4m kokoinen teltta, joka puolestaan vaatii 6m kokoisen tilan. Sijoitamme telttamme mielellään lähekkäin.

Sisätapahtumissa optimaalista on, jos saamme käyttöömme erillisen huoneen, jossa parhaassa tapauksessa yhdistyy helposti tavoitettava sijainti ja syrjäisyys tapahtuman voimakkaimmasta melusta. Tästä on kuitenkin tarpeen tullen mahdollista neuvotella.

7. Mitä muuta tapahtumajärjestäjän kannattaa huomioida?

Kotilo tarvitsee sähköä. Ulkoilmatapahtumissa käytössämme on tyypillisesti 3–4 ledispottia, muita pienempiä valoja, kännyköiden lataamista, lämpöpatteri (2000W) sekä vedenkeitin (1000W). Käytännössä olisi mukavaa, jos käytettävissä oleva kapasiteetti olisi 3680W luokkaa. Sähköjen järjestämiseen Kotilolta löytyy mm. kaksi 20:n metrin suko-kaapelia (paksuus 2.5mm²).

Arvostamme, jos vapaaehtoisillemme on tarjolla ruoanlaittotilat. 

8. Mitä kustannuksia Kotilon toiminta tuottaa järjestäjille?

Pääsääntöisesti lähtökohtana Kotilon osallistumiselle on ollut, että kaikki Kotilon vapaaehtoiset saavat ilmaislipun tapahtumaan. Otamme mielellämme vastaan rahallista tukea vapaaehtoisten ja varusteidemme bensa-/matkakustannusten kattamiseksi, sekä järjestäjän tarjoamia kyytejä. Kotilon teltat ja tarvikkeet täyttävät tyypillisesti kaksi farmariautollista tai yhden 6m³ pakettiauton.

Mahdollisuus säännölliseen lämpimään ruokaan on tervetullut.

9. Miten Kotilon toimintaa rahoitetaan?

Olemme saaneet yleisten kulujen kattamiseen toimintatukea Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ltä vuodesta 2018. Tuella ei kuitenkaan pystytä kattamaan kaikkia toiminnan kuluja, joten tarvitsemme myös lahjoituksia ja kannatusjäsenyysmaksuja kulujen kattamiseen.

10. Miten Kotilo suhtautuu vieraidensa anonymiteettiin?

Vieraiden intimiteettisuoja on oleellinen osa Kotilon toimintaa, ja tätä painotetaan sekä uusia kotilolaisia koulutettaessa että aktiivisesti toimintaa pyöritettäessä. Ammennamme periaatteitamme hoiva-alan käytännöistä, ja vaalimme niitä niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestinnässämme. 

Kirjoitamme jokaisesta vieraasta yleisluontoisesti kuvaavan tapauslomakkeen. Tämän tarkoituksena on tarjota vuorossa oleville yleistieto siitä, millaisia tilanteita Kotilon teltoissa on parhaillaan käynnissä (monet vieraat viettävät teltoissamme useamman työvuoron ylittävän ajan tai saattavat vierailla luonamme tapahtuman aikana useita kertoja). Lisäksi teemme tapauslomakkeiden pohjalta yleistä tilastointia. 

Vältämme puhumasta vieraistamme nimillä, eikä nimiä tai muita tarkkoja tunnistetietoja kirjata myöskään lomakkeisiin.

11. Voiko Kotilo järjestää myös tapahtuman ensiapupäivystyksen?

Kotilon vapaaehtoisista osa työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Ensiaputaidot eivät ole ehdoton vaatimus toimintaamme osallistumiseksi, mutta ne katsotaan mukaan hakevan vapaaehtoisen eduksi. Vaikka kaikilla vapaaehtoisillamme ei ole ensiapukoulutusta, pyrimme siihen, että vuorossa olisi aina yksi ensiaputaitoinen.

Teemme mielellämme yhteistyötä tapahtumien ensiaputiimien kanssa ja joitain kertoja olemme myös pienemmissä tapahtumissa järjestäneet ensiavun itse. Kotilon vapaaehtoisissa on muutamia lääkäreitä, jotka ovat ottaneet vastuuta Kotilon ensiaputiimin johtamisesta pienemmissä tapahtumissa. He eivät välttämättä ole mukana jokaisessa tapahtumassa, joten varsinaista ensiaputiimiä ei voida automaattisesti luvata. Toki ilman varsinaista ensiaputiimiäkin otamme aina ensiaputarvikkeet mukaan ja autamme kulloinkin vuorossa olevien vapaaehtoisten osaamisen mukaan.

12. Miten Kotilon vapaaehtoiset valitaan?

Jokainen vapaaehtoisemme käy läpi haku- ja haastatteluprosessin, joiden pohjalta mukaan valitut kutsutaan koulutustilaisuteen. Vapaaehtoisilta edellytetään perehtymistä ja sitoutumista Kotilon periaatteisiin ja käytäntöihin. Työssä on kyettävä toimimaan haastavissa olosuhteissa, joihin voi liittyä hyvinkin rankoissa tiloissa olevia ihmisiä, vaikeita säätiloja, puutteellista hygieniaa, läpi yön soivaa musiikkia jne.

Uusilla vapaaehtoisilla on vuoroissaan mukana kokeneempia kotilolaisia, jotka perehdyttävät ja opastavat toiminnan käytäntöihin. Pyrimme myös aktiivisesti kehittämään toimintaamme vaalimalla rakentavan itsekritiikin ja rehellisyyden ilmapiiriä, ja toivotamme palautteen luonnollisesti tervetulleeksi myös vierailtamme, tapahtumien järjestäjiltä ja muilta tapahtumien työntekijöiltä.

13. Miten pääsen mukaan Kotilon vapaaehtoistoimintaan?

Lue lisää rekrysivultamme!

14. Miten sovin Kotilon osallistumisesta järjestämääni tapahtumaan ja mitä kautta voin ottaa yhteyttä?

Kotilon osallistumisesta tapahtumiin sovitaan Hoivakotilo ry:n hallituksen kanssa. Lähetä meille sähköpostia osoitteeseen kotilo@kotilo.info tai laita yksityisviestiä Facebook-sivujen kautta.